Tham gia Na99 Top App

video Highlight : Schalke 2 - 2 Dortmund (Bundesliga)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!